MENU

NEWS & EVENTS

SHARE :

Customer Insight Analysis @Plus+ Property (SANSIRI)

ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง วิทยากรด้านการตลาด การขาย บรรยายด้านการวิเคราะห์ลูกค้า (Customer Insight Analysis) ให้กับทีมขายของ Plus+ Property (SANSIRI Group) จัดโดย บริษัท Genius Training วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ SANSIRI Campus โดยอาจารย์ได้มอบเครื่องมือการวิเคราะห์ลูกค้าให้เหมาะสมกับทีมขาย รวมถึงการพัฒนา Value Selling และการบริการที่เน้น Value (Value-based Service) ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าแต่ละ Segment ให้เข้าใจง่าย
1 2 3 4 5

Customer Insight Analysis @Plus+ Property (SANSIRI)

บรรยายด้านการวิเคราะห์ลูกค้า,ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง

บรรยายด้านการวิเคราะห์ลูกค้า (Customer Insight Analysis) ให้กับทีมขายของ Plus+ Property (SANSIRI Group)