MENU

ประวัติ ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง

ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง

DR.Narathip Amtiengtrong

วิทยากร ฝึกอบรม ด้านการตลาด การขาย และการบริการให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนชั้นนำ"อ.กู๊ด-นราธิป อ่ำเที่ยงตรง" เป็นคนที่หลงใหลในศาสตร์และศิลปะในการถ่ายทอดความรู้ การเรียนรู้ และงานด้านการศึกษามาตั้งแต่เด็ก จนเปิดคอร์สเรียนกวดวิชาเล็กๆ แบบ Mini-class ในปี 2534 ที่บ้านย่านรัชโยธิน ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม จนมีน้องๆ ในหมู่บ้านและย่านใกล้เคียงมาเรียนและบอกต่อกัน จนก้าวสู่การเป็นอาจารย์สอนกวดวิชาคณิตศาสตร์ที่ British American เมื่อปี 2540 ตอนเรียนมหาวิทยาลัยปี 1 ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำวิชาที่อายุน้อยที่สุดในขณะนั้น และได้มีโอกาสร่วมบริหารหลักสูตรและกิจการให้สถาบัน CAC ซึ่งเป็นสถาบันกวดวิชาในช่วงเรียนชั้นปีที่ 4 และปริญญาโทอีกด้วย

เมื่อศึกษาจบในระดับปริญญาโทด้านการตลาด ได้เห็นโอกาสถึงการเป็นอาจารย์ด้านการตลาดและบริหารธุรกิจ จึงย้ายสายงานมาทำทางด้านการตลาด ด้านการขาย เพื่อพัฒนาตนเองและใช้ประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้ จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ผู้จัดการแผนกการตลาดผลิตภัณฑ์ (Product Marketing) และเป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Business Development : BD)  บริษัทป๊อป เนทเวอร์ค ในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ซึ่งดูแลด้าน Wireless Business และเป็น Content Provider ที่เป็นหนึ่งในผู้นำตลาดในช่วงนั้น ในนาม POPMX ซึ่งทำให้ได้รับประสบการณ์ / ทักษะด้านการเจรจาต่อรอง การบริหารด้านการตลาด การขาย การบริหารฐานข้อมูล การบริการลูกค้า การนำเสนอ การพัฒนา Content การพัฒนาพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partnership Development) และด้านพัฒนาธุรกิจ (Business Development) ซึ่งต้องประสานงานบริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจ และการบริหารทั้งกลุ่มลูกค้าทั้ง B2B, B2C และ B2B2C

จนเมื่ออายุ 26 ปี ได้เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และเป็นผู้บริหารของศูนย์วิจัยให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ของคณะบริหารธุรกิจอีกตำแหน่งหนึ่ง ซึ่งยังคงทำทั้งหน้าที่อาจารย์มหาวิทยาลัย และเป็นผู้บริหาร Project ที่ปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนาธุรกิจให้กับบริษัทต่างๆ อีกในช่วงนั้น และได้มีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารหลักสูตร NEC (หลักสูตรเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่) ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทำให้ได้มีประสบการณ์การพัฒนา, บริหารหลักสูตร เป็นวิทยากร และเป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้กับผู้ประกอบการจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

จนอายุ 33 ปี ได้ตัดสินใจนำความรู้ ประสบการณ์ ออกมาทำงานด้านฝึกอบรมให้กับแบรนด์และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน พร้อมทั้งได้รับโอกาสดำรงตำแหน่ง CEO ของบริษัทสมาร์ทโมชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่รวมตัวของคนรุ่นใหม่ ในการทำธุรกิจการบริการชำระเงินผ่านทางโทรศัพท์มือถือในนามของ PhoneCash ได้รับการรับรองเป็นรายแรกๆ จากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในขณะนั้น และทำธุรกิจ Trader นำเข้าสินค้าจากจีน ในนาม Smart Mall  ทำให้ได้รับประสบการณ์/องค์ความรู้ ด้านการตัดสินใจในการบริหารจัดการ การวางกลยุทธ์ธุรกิจในระดับผู้บริหารองค์กร Leadership การบริหารองค์กรและพัฒนาคน เป็นเวลา 2 ปีกว่า ก็ได้มาจัดตั้งธุรกิจฝึกอบรมและบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้นำความรู้ ประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมด มาพัฒนา และบริหารหลักสูตร ทำวิจัย และเป็นอาจารย์พิเศษ กรรมการบริษัท / ที่ปรึกษาบริษัท หน่วยงานต่างๆ จนถึงปัจจุบัน  


เกี่ยวกับ ดร.นราธิป (ปัจจุบัน : 2564)

 • วิทยากร ฝึกอบรมด้านการตลาด การขาย การบริการ  การท่องเที่ยว และที่ปรึกษาด้านพัฒนาศักยภาพธุรกิจและองค์กร ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนชั้นนำ
 • กรรมการบริหาร บริษัทฮาบิ32 จำกัด 
 • กรรมการบริหาร สำนักกิจการพิเศษ ม.สวนดุสิต (กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)  
 • อนุกรรมการขับเคลื่อนนวัตกรรมองค์กร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • กรรมการรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (รางวัลกินรี) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA)
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมสตรีทฟู้ดและร้านอาหารไทย (RSAT) 
 • ที่ปรึกษา คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน
 • ผู้บริหารหลักสูตร Street Food กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2563 - ปัจจุบัน) 
 • คณะทำงานด้านการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อพท. (CT Brain Bank) 
 • ที่ปรึกษาหลักสูตร Smart Exporter กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 • อาจารย์พิเศษ และวิทยากร สถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน
 • ที่ปรึกษาโครงการการจัดแผนดิจิทัลองค์กรของ TK Park ในนาม บ.Time Digital 
 • ที่ปรึกษาแบรนด์ในโครงการ Modern Exporter ธนาคารเพื่อการส่งออกและการนำเข้า (EXIM Bank) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม (2564)
 • ที่ปรึกษาแบรนด์ในโครงการ Tourism Game Changers โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) 

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

 • ที่ปรึกษา ประจำคณะอนุกรรมาธิการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว แบบยั่งยืน สภาผู้แทนราษฎร (2562-2563)
 • ที่ปรึกษา บริษัทเกรียงไกรสตีลเซ็นเตอร์
 • 2559 - 2562 : หัวหน้าคณะผู้ประเมินการบริการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อรองรับมาตรฐาน ASQ (Airport Service Quality) 
 • 2559 : ที่ปรึกษาด้านการตลาด องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง ประเทศไทย (อสค.) (นมไทย-เดนมาร์ค) ในนามนิตยสาร BrandAge
 • 2556 – 2558 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บ.สมาร์ทโมชั่นไทยแลนด์ จำกัด (ผู้ให้บริการระบบชำระเงิน PhoneCash และผู้จำหน่ายสินค้าในนาม SmartMall)
 • 2552 – 2556 : ผู้จัดการศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ (BRCC) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • 2548 – 2556 : อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • 2547 – 2548 : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Wireless Business บ. Pop Network (Central Group)
 • 2547 : ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ บ.Pop Network (Central Group)
 • 2543 – 2546 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด สถาบัน CAC และอาจารย์ประจำวิชาคณิตศาสตร์
 • 2540 -2543 : อาจารย์พิเศษวิชา คณิตศาสตร์ สถาบัน British-American และสถาบัน IEQ
 • 2534 – 2543 : เปิดกวดวิชา รูปแบบ Mini Class

การศึกษา

 • ปริญญาเอก : Ph.D. (Design Arts), International Program, Silpakorn University (Service Design Concentration)
 • ปริญญาโท : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) ม.กรุงเทพ
 • ปริญญาตรี : ศบ. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) ม.กรุงเทพ
 • หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่ AEC ผู้บริหารภาครัฐและเอกชน ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.ธรรมศาสตร์


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • 2556 : เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บภ.)

ผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

 • Amtiengtrong Narathip (2018), Creative Tourism Development through Service Design (นำเสนอผลงานวิจัย ณ กรุงเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย)
 • Amtiengtrong Narathip (2016), Creative Tourism Development through Service Design (นำเสนอผลงานวิจัย ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • Amtiengtrong Narathip (2012). “Consumption Behaviors of Herbal Products for Consumers in Bangkok Metropolitan Area”, Macrotheme Conference (BSS), Paris, France. (นำเสนอผลงานวิจัยตลาด ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส)
 • Amtiengtrong Narathip (2011), “The Acceptance and Attitudes of Working-Age Consumer in Bangkok Metropolitan Area Towards Hybrid Cars”, Bu Academic Review.
 • Amtiengtrong, Narathip and Charoonpongsakdi, Reuangrong (2010), “Youth’s Perception of Animation Content and theirViewing Decision”, Bu Academic Review.
 • Amtiengtrong Narathip (2010), “Marketing Factors Influencing the Choices of Delivered Foods Service of Working Consumers Living in Bangkok”, The 1st BU Research Conference.
 • Charoonpongsakdi, Reuangrong and Amtiengtrong, Narathip (2010) “The Part to Excellence in Art of Contemporary Artists : A Study of Animation Design,” The 1st BU Research Conference.
 • Amtiengtrong Narathip (2011), “SMS marketing: A popular communication tool of today”, The Executive Journal.
 • Amtiengtrong Narathip (2011), “How to write a good marketing plan”, The Executive Journal.
 • Amtiengtrong, Narathip and Thanpermpoon, Yiamroong (2010), "BlackBerry as a marketing communication tool," The Executive Journal.
 • Amtiengtrong, Narathip and Saesuntea, Anuwat (2010), "Access to modern target group with "Direct Marketing," The Executive Journal.
 • Amtiengtrong, Narathip (2009), "Sustainable Marketing.," The Executive Journal.
 • Amtiengtrong, Narathip (2008), "Brand Maintenance.," The Executive Journal.

ประสบการณ์ด้านการบริหารหลักสูตร

 • ผู้บริหารหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Street Food กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2563-ปัจจุบัน)
 • ผู้บริหารและที่ปรึกษาหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับสูง (นยส.) ระดับกลาง (นยก.) และระดับต้น (นยต.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2562, 2563)
 • ที่ปรึกษาหลักสูตร Smart Exporter กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (2563)
 • ผู้อำนวยการหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ด้าน Business Mindset” กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • ผู้อำนวยการหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพในการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ” ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ระดับชำนาญการพิเศษ และชำนาญการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • ผู้อำนวยการหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มนวัตกรรมทั่วประเทศ” กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 • ผู้อำนวยการหลักสูตร “การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าไทยสู่อาเซียน” การสัมมนาผู้บริหารระดับสูง ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 • ผู้อำนวยการหลักสูตร “การบริหารจัดการสมัยใหม่” การสัมมนาผู้บริหารระดับกลาง ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 • หัวหน้าคณะที่ปรึกษา “โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP รุ่นเยาว์ (Young OTOP) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 • หัวหน้าคณะที่ปรึกษา โครงการ “การเขียนแผนการตลาดแบบเร่งรัดและเห็นผล” ของ บ.ท่าอากาศไทย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้บริหารหลักสูตรร่วม โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในส่วนของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสมาคมเครือข่ายวิศวบริการ (2557)
 • ผู้อำนวยการหลักสูตร “นวัตกรรมสร้างคุณค่า พัฒนาการท่องเที่ยวไทย” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ร่วมกับ อ.โอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ)
 • ผู้บริหารหลักสูตร NEC (หลักสูตรเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่) โดยความร่วมมือของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ผู้บริหารหลักสูตรบ่มเพาะความรู้ด้านธุรกิจสร้างสรรค์ให้แก่สถาบันการเงินและผู้ประกอบการ จัดโดยสำนักงานบริหารและจัดการองค์ความรู้(OKMD)
 • ผู้บริหารหลักสูตร TK แจ้งเกิดเยาวชนด้านการตลาด จัดโดย TK Park

ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม

 • องค์กร / หน่วยงาน / แบรนด์ ที่ ดร.นราธิป ได้ร่วมพัฒนาหลักสูตร, Workshop และบรรยาย ทั้งในระดับผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ โดยเป็นวิทยากรการตลาด วิทยากรการขาย วิทยากรด้านการบริการ การสร้างแบรนด์ การคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม ความเป็นผู้นำ Digital Mindset การคิดเชิงตรรกะ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ฯลฯ 


  -   สำนักพระราชวัง

  -   พระตำหนักจักรีบงกช

  -   โครงการ “พอแล้วดี”

  -   โตโยต้า มอเตอร์ ไทยแลนด์ จำกัด

  -   บ.ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG)

  -   บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT Group)

  -   บ.ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)

  -   บ.สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

  -   บ.ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

  -   บ.ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

  -   บ. อิตัล ไทย จำกัด (มหาชน)

  -   บ.ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

  -   บ.ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน)

  -   บ.ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซั่ม จำกัด (มหาชน)

  -   บ.วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (VST ECS)

  -   บ.ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

  -   บ.บางกอก กล๊าส จำกัด (มหาชน)

  -   บ.โอเชียน กลาส จำกัด (มหาชน)

  -   เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น

  -   เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป (CMG)

  -   กลุ่มโรงแรมเซ็นทารา

  -   กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ (Premier Group)

  -   บ.สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  

  -   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  -   สถาบันจอห์น โรเบิร์ต พาวเวอร์

  -   บ. ซีพีแรม จำกัด

  -   บ. Merck (Thailand) Co.,Ltd

  -   ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

  -   ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

  -   ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

  -   ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

  -   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

  -   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

  -   ธนาคารอาคารสงเคราะห์

  -   ธนาคารออมสิน

  -   บ.อยุธยาแคปปิตอล ออโตลีส (กรุงศรีออโต้)

  -   บ.ไทยยูเนียนโฟรเซ่นโปรดักส์จำกัด (มหาชน)

  -   บ.AEON ธนสินทรัพย์ (มหาชน)

  -   บ.คิงพาวเวอร์ จำกัด

  -   เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

  -   บ.อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

  -   บ.เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

  -   บ.ธนาพัฒน์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

  -   บ.เอ็น.ซี กรุ๊ป จำกัด (บ้านฟ้าปิยรมย์)

  -   WaterNet จำกัด (มหาชน)

  -   Fujitsu (Thailand)

  -   บ.Epson (Thailand)

  -   บ.Ocean Glass

  -   บ.กรีนวิง จำกัด

  -   บ.เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด  

  -   บริดจสโตน

  -   บ. Geodis Wilson

  -   บ.สุรพลฟู้ดส์ จำกัด

  -   บ. B/S/H (BOSCH / Siemens)

  -   บ.โฮย่า เลนซ์ จำกัด

  -   โรงพยาบาลศิครินทร์

  -   โรงพยาบาลธนบุรี

  -   โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา

  -   โรงพยาบาลซานเปาโล หัวหิน

  -   บ.แพนราชเทวี คลินิก จำกัด (มหาชน)

  -   บ.Scania

  -   บ.TTK Asia Transport (Thailand) จำกัด

  -   บ.Konica Minolta

  -   บ.มิชลิน

  -   บ.ยันมาร์ (ประเทศไทย) จำกัด

  -   สยามไดกิ้น เซลล์ จำกัด

  -   โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

  -   Honda Access จำกัด

  -   AP Honda จำกัด

  -   บ.เกรียงไกรสตีล เซ็นเตอร์ จำกัด 

  -   บุญศิริ โฟรเซ่นส์ จำกัด

  -   บ.ไทยอินโด

  -   TCC Technology ในเครือ ThaiBev

  -   บ.ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

  -   บ. Pigeon Corporation จำกัด (พีเจ้น)

  -   ส.ขอนแก่น

  -   The Practical Solution

  -   PATRA Porcelain

  -   โรงแรมศรีสวัสดิ์ รีสอร์ท 


  องค์กรภาครัฐ 


  -   กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

  -   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

  -   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

  -   สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

  -   สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

  -   การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

  -   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟผ.)

  -   บ.ทีโอที จำกัด (มหาชน)

  -   บ.กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT Telecom)

  -   บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน

  -   กระทรวงอุตสาหกรรม

  -   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

  -   กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  -   หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  -   หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส.)  กระทรวงยุติธรรม

  -   หลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลง (นปร.) สำนักงาน กพร.

  -   สำนักบริการวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  -   ศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  -   กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

  -   กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

  -   กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

  -   กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

  -   กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

  -   กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

  -   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

  -   สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

  -   สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

  -   สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

  -   การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

  -   กรมวิชาการเกษตร

  -   การการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

  -   ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank)

  -   กรมราชฑัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

  -   กระทรวงการต่างประเทศ

  -   สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

  -   กระทรวงสาธารณสุข

  -   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  -   กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

  -   สศร. กระทรวงวัฒนธรรม

  -   สำนักงาน กสทช.

  -   สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB)

  -   สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ

  -   อุทยานการเรียนรู้ TK Park

  -   สำนักงานบริหารและจัดการองค์ความรู้ (OKMD)

  -   สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)


  ส่วนภูมิภาค


  - ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (จ.เชียงใหม่)

  - ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

  - ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

  - ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (จ.ชัยภูมิ)

  - ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (จ.นครราชสีมา)

  - ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (จ.บุรีรัมย์)

  - ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (จ.สุรินทร์)

  - ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (จ.ยโสธร) 

  - ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (จ.อำนาจเจริญ) 

  - ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (จ.อุบลราชธานี) 

  - ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

  - ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (จ.นครศรีธรรมราช)

  - ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (จ.สุราษฎร์ธานี)

  - ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (จ.ภูเก็ต)

  - ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (จ.ตรัง)

  - ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

  - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย กระทรวงอุตสาหกรรม

  - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย กระทรวงอุตสาหกรรม

  - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระทรวงอุตสาหกรรม

  - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง กระทรวงอุตสาหกรรม

  - สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงพาณิชย์ 

  - สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย กระทรวงพาณิชย์ 

  - สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี กระทรวงพาณิชย์ 

  - สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี กระทรวงพาณิชย์ 

  - สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสระบุรี กรมการพัฒนาชุมชน

  - สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดตาก กรมการพัฒนาชุมชน

  - สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมการพัฒนาชุมชน

  - สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ กรมการพัฒนาชุมชน

  - สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครปฐม กรมการพัฒนาชุมชน

  - สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร กรมการพัฒนาชุมชน

  - สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดชุมพร กรมการพัฒนาชุมชน

  - สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดลำพูน กรมการพัฒนาชุมชน

  - สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพะเยา กรมการพัฒนาชุมชน

  - สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน กรมการพัฒนาชุมชน

  - สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี กรมการพัฒนาชุมชน

  - สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ กรมการพัฒนาชุมชน

  - สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์ กรมการพัฒนาชุมชน

  - สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี กรมการพัฒนาชุมชน

  - สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนนทบุรี กรมการพัฒนาชุมชน

  - สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสระบุรี กรมการพัฒนาชุมชน

  - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจันทบุรี

  - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด

  - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง

  - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่

  - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกระบี่

  - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุย (เกาะเต่า เกาะพงัน)

  - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน

ประสบการณ์ด้านการเป็นอาจารย์พิเศษ / วิทยากรพิเศษในสถาบันการศึกษา

ส่วนหนึ่งของการเป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากร ในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี
ปริญญาเอก
 • หลักสูตรปริญญาเอก (Ph.D. in Design Arts, International Program) Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University. – Topic : Dissertation Topic Creation and Development (Lecturer : Assistant Prof.Dr.Veerawat Sirivesmas and Assoc.Prof.Sone Simatrang)
 • หลักสูตรปริญญาเอก (Ph.D. ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และงาน Event) คณะวิทยาการการจัดการ ม.ศิลปากร – Topic : Advanced Marketing Strategy for Hotel and Tourism Business (Lecturer : ดร.บุษริน วงศ์วิวัฒนา)

ปริญญาโท
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร MBA (การตลาด) (วิทยากร หัวข้อ Channel Development and B2B Marketing) (Lecturer : รศ.นพรัตน์ ณ สงขลา)
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร MSCG (วิทยากร หัวข้อ Channel Development) (Lecturer : รศ.นพรัตน์ ณ สงขลา)
 • หลักสูตร CUTIP (Technopreneurship and Innnovation Management Program) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – หัวข้อ Competitor Analysis (Lecturer : รศ.นพรัตน์ ณ สงขลา)
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ IBMP) – หัวข้อ Channel Development and B2B Marketing (Lecturer : ผศ.ดร.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี)
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – หลักสูตรปริญญาโทสาขาการพัฒนาชุมชน – หัวข้อ การพัฒนาชุมชน (Lecturer : ดร.กาญจนา รอดแก้ว)
 • วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสาร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (มศว) -- (วิทยากรหัวข้อ Social Marketing) (Lecturer : ผศ.ดร.มยุรี ศรีกุลวงศ์ และ ดร.อรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ)
 • กรรมการหลักสูตรและอาจารย์พิเศษปริญญาโทสาขานวัตกรรมการออกแบบ การจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • หลักสูตรปริญญาโท ด้านธุรกิจดนตรีและบันเทิง คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร (Lecturer : ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์)
 • หลักสูตรปริญญาโท ด้านธุรกิจดนตรีและบันเทิง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล (Lecturer : ผศ.ดร.ตรีทิพ บุญแย้ม)
 • หลักสูตรปริญญาโท MBA-Executive มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์กรุงเทพ (วิทยากรหัวข้อ Modern Branding)
 • หลักสูตรปริญญาโท MBA SME บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Lecturer : รศ.ศศนันท์ วิวัฒนชาต)
 • อาจารย์พิเศษวิชา Seminar in IMC และ IMC Strategy คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์

ปริญญาตรี
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - (วิทยากร หัวข้อ Channel Development and B2B Marketing) (Lecturer : รศ.นพรัตน์ ณ สงขลา)
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หัวข้อ Channel Development and B2B Marketing (Lecturer : ผศ.ดร.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี)
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – หัวข้อ การพัฒนานวัตกรรมชุมชน (Lecturer : ดร.กาญจนา รอดแก้ว)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทบาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน -- หัวข้อ Bakery Marketing (Lecturer : ผศ.ดร.กฤษกมล ณ จอม)
 • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / อาจารย์พิเศษวิชา International Business Management
 • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / อาจารย์พิเศษวิชา International Economics and Trade Policies
 • คณะ ICT สาขา CRM มหาวิทยาลัยศิลปากร / อาจารย์พิเศษวิชา Project Feasibilily
 • คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / อาจารย์พิเศษวิชา Entertainment Marketing
 • คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / อาจารย์พิเศษวิชา Music for Tourism Business
 • คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / อาจารย์พิเศษวิชา Creative Business and Production II
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน /อาจารย์พิเศษ วิชา Marketing Research
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน /อาจารย์พิเศษ วิชา Promotion Management
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน /อาจารย์พิเศษ วิชา Marketing Management for Tourism and MICE
 • คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.กรุงเทพ / อาจารย์พิเศษวิชา Entrepreneurship in Tourism Industry and MICE
 • คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ / อาจารย์พิเศษ วิชา Stakeholder Insight Analysis (ภาควิชาการสื่อสารแบรนด์)
 • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / อาจารย์พิเศษ วิชา Marketing Research (หลักสูตรนานาชาติ)
 • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / อาจารย์พิเศษ วิชา Promotion Management

ระดับมัธยม หรือเทียบเท่า

 • อาจารย์พิเศษ โรงเรียนจิตรลดา (วิชา Small Business Management) พ.ศ.2559
 • วิทยากรพิเศษ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย (หัวข้อ การนำเสนอโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ) พ.ศ. 2562 

และเป็นวิทยากรด้านการตลาด การขาย การบริการ การท่องเที่ยว ให้กับท่านคณาจารย์ นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง, มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์, มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต, มหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นต้น

ประสบการณ์ด้านการวิจัย / ที่ปรึกษาธุรกิจ

 • หัวหน้าทีมวิจัย Customer Insight ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จ.ขอนแก่น
 • หัวหน้าทีมวิจัย โครงการ “ศึกษาพฤติกรรมตลาดสีทาบ้าน” บ.Merck
 • หัวหน้าทีมการสำรวจพฤติกรรมการบริโภค ให้กับ บ.สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (2554 – ปัจจุบัน)
 • ทัศนคติและความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อสินค้ากลุ่มสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)
 • การพัฒนาความเป็นเลิศของงานแอนิเมชั่น ให้แก่กระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงการทำ Lifestyle Research ในกลุ่มเยาวชนให้แก่กระทรวงวัฒนธรรม
 • วิจัย Lifestyle Research ของกลุ่มลูกค้า ให้แก่ บริษัทเอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด
 • วิจัยด้าน Consumer Behavior ในการบริโภคโดยจำแนก Segment ตามสาขาของร้าน ให้แก่ บริษัทเอ๊มเค เรสโตรองต์ จำกัด
 • วิจัยด้าน Consumer Behavior ในการบริโภคอาหาร Delivery โดยจำแนก Segment บ้าน และ คอนโด ให้แก่บริษัทเอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด
 • วิจัยด้านกลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจสมุนไพร (ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ)
 • แนวทางการบริหารจัดการโครงการหอศิลป์ร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม (ประยุกต์จากแนวคิด Museum Marketing) (ได้รับทุนจากกระทรวงวัฒนธรรม)
 • วิจัยแนวทางการพัฒนาร้านค้าปลีกชุมชน ให้แก่กรุงเทพมหานคร (วิจัยร่วม-Qualitative)
 • วิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้ออาหาร ให้แก่บริษัทซีพี ออลล์ (วิจัยร่วม – Qualitative)
 • วิจัยพฤติกรรมและความสนใจในการซื้อแฟรนไชส์ 7-11 ให้กับซีพี เซเว่นอิเลฟเว่น
 • วิจัยความสนใจในการลงทุนเพิ่มในแฟรนไชส์ 7-11 ให้กับซีพี เซเว่นอิเลฟเว่น
 • วิจัยปัจจัยในการลงทุนในแฟรนไชส์ 7-11 ให้กับซีพี เซเว่นอิเลฟเว่น
 • วิจัยพฤติกรรม และความสนใจในการซื้อแฟรนไชส์ร้านกาแฟของกลุ่มธุรกิจกาแฟ ให้กับ บ.อุตสาหกรรมนมไทย
 • วิจัยพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภค ที่มีต่อการบริโภคกาแฟโบราณ ให้กับ บ.อุตสาหกรรมนมไทย (Qualitative และ Quantitative)

Our People

Dr.Narathip Amtiengtrong

(ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง)

Executive Director, Habi32Co.,Ltd
Tel. 081-911-1924
email : aj.narathip@gmail.com

Miss Kannita Pradolchob

(นางสาวกรรณิฐา ประดลชอบ)

Managing Director, HABI32 Co.,Ltd
Tel. 062-626-6242
email : nilucky.p@gmail.com

Ajarn Sirawich Supradit

(อ.ศิรวิชญ์ สุประดิษฐ์)

Project Director - Special Project
and Part-time Trainer

Ajarn Ruttawich Chaisiripanich

(อ.รัฐวิชญ์ ไชยศิริพานิช)

Project Manager - Special Project, tourism and academic project
and Part-time Trainer

Miss Sriwipa Senkhum

(นางสาวศรีวิภา เสนคุ้ม)

Project Manager and Dr.Narathip's PA

Miss Pimchanok Polyiam

(นางสาวพิมพ์ชนก พลเยี่ยม)

Assistant Project Manager and Project Creator

ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง วิทยากร ที่ปรึกษาด้านการตลาด การบริการ การท่องเที่ยว การขาย การพัฒนาธุรกิจ องค์กรภาครัฐ เอกชน หลักสูตรอบรมสัมมนา อบรมสัมมนาภายในบริษัท หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรสัมมนา การบริหารจัดการ ทักษะการขายและการตลาด

ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง วิทยากร ที่ปรึกษาด้านการตลาด การบริการ การท่องเที่ยว การขาย การพัฒนาธุรกิจ องค์กรภาครัฐ เอกชน หลักสูตรอบรมสัมมนา อบรมสัมมนาภายในบริษัท หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรสัมมนา การบริหารจัดการ ทักษะการขายและการตลาด

ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง,วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการตลาด การบริการ นราธิป อ่ำเที่ยงตรง,การท่องเที่ยว การขาย และการพัฒนาธุรกิจ องค์กรภาครัฐและเอกชน