MENU

ประวัติ ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง

ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง

DR.Narathip Amtiengtrong

วิทยากร/ที่ปรึกษา การฝึกอบรม ด้านการตลาด การวางกลยุทธ์ การทำยุทธศาสตร์ การสร้างภาวะผู้นำ การพัฒนาความคิดแบบ Growth Mindset การสร้าง Creative Thinking การสร้างแบรนด์ การสร้างคุณค่า การพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาผู้ประกอบการ การพัฒนาชุมชนและการท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาด้านการขายและการบริการให้กับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน


narathip

"อ.กู๊ด - ดร. นราธิป อ่ำเที่ยงตรง" เป็นคนที่หลงใหลในศาสตร์และศิลปะในการถ่ายทอดความรู้ การเรียนรู้ และงานด้านการศึกษามาตั้งแต่เด็ก จนเปิดคอร์สเรียนกวดวิชาเล็ก ๆ แบบ Mini-class ในปี 2534 ที่บ้านย่านรัชโยธิน ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม จนมีน้อง ๆ ในหมู่บ้านและย่านใกล้เคียงมาเรียนและบอกต่อกัน จนก้าวสู่การเป็นอาจารย์สอนกวดวิชาคณิตศาสตร์ที่ British American เมื่อปี 2540 ตอนเรียนมหาวิทยาลัยปี 1 ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำวิชาที่อายุน้อยที่สุดในขณะนั้น และได้มีโอกาสร่วมบริหารหลักสูตรและกิจการให้สถาบัน CAC ซึ่งเป็นสถาบันกวดวิชาในช่วงเรียนชั้นปีที่ 4 และปริญญาโทอีกด้วย

เมื่อศึกษาจบในระดับปริญญาโทด้านการตลาด ได้เห็นโอกาสถึงการเป็นอาจารย์ด้านการตลาดและบริหารธุรกิจ จึงย้ายสายงานมาทำทางด้านการตลาด ด้านการขาย เพื่อพัฒนาตนเองและใช้ประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้ จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ผู้จัดการแผนกการตลาดผลิตภัณฑ์ (Product Marketing) และเป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Business Development : BD)  บริษัทป๊อป เนทเวอร์ค ในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ซึ่งดูแลด้าน Wireless Business และเป็น Content Provider ที่เป็นหนึ่งในผู้นำตลาดในช่วงนั้น ในนาม POPMX ซึ่งทำให้ได้รับประสบการณ์ / ทักษะด้านการเจรจาต่อรอง การบริหารด้านการตลาด การขาย การบริหารฐานข้อมูล การบริการลูกค้า การนำเสนอ การพัฒนา Content การพัฒนาพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partnership Development) และด้านพัฒนาธุรกิจ (Business Development) ซึ่งต้องประสานงานบริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจ และการบริหารทั้งกลุ่มลูกค้าทั้ง B2B, B2C และ B2B2C

จนเมื่ออายุ 26 ปี ได้เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และเป็นผู้บริหารของศูนย์วิจัยให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ของคณะบริหารธุรกิจอีกตำแหน่งหนึ่ง ซึ่งยังคงทำทั้งหน้าที่อาจารย์มหาวิทยาลัย และเป็นผู้บริหาร Project ที่ปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนาธุรกิจให้กับบริษัทต่าง ๆ อีกในช่วงนั้น และได้มีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารหลักสูตร NEC (หลักสูตรเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่) ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทำให้ได้มีประสบการณ์การพัฒนา, บริหารหลักสูตร เป็นวิทยากร และเป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้กับผู้ประกอบการจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

จนอายุ 33 ปี ได้ตัดสินใจนำความรู้ ประสบการณ์ ออกมาทำงานด้านฝึกอบรมให้กับแบรนด์และองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน พร้อมทั้งได้รับโอกาสดำรงตำแหน่ง CEO ของบริษัทสมาร์ทโมชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่รวมตัวของคนรุ่นใหม่ ในการทำธุรกิจการบริการชำระเงินผ่านทางโทรศัพท์มือถือในนามของ Phone Cash ได้รับการรับรองเป็นรายแรก ๆ จากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในขณะนั้น และทำธุรกิจ Trader นำเข้าสินค้าจากจีน ในนาม Smart Mall  ทำให้ได้รับประสบการณ์/องค์ความรู้ ด้านการตัดสินใจในการบริหารจัดการ การวางกลยุทธ์ธุรกิจในระดับผู้บริหารองค์กร Leadership การบริหารองค์กรและพัฒนาคน เป็นเวลา 2 ปีกว่า ก็ได้มาจัดตั้งธุรกิจฝึกอบรมและบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้นำความรู้ ประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมด มาพัฒนา และบริหารหลักสูตร ทำวิจัย และเป็นอาจารย์พิเศษ กรรมการบริษัท / ที่ปรึกษาบริษัท หน่วยงานต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน  


เกี่ยวกับ ดร.นราธิป (ปัจจุบัน : 2567)

 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฮาบิ32 จำกัด 
 • กรรมการบริหาร สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)  
 • อนุกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA)
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมร้านอาหารไทยและสตรีทฟู้ด (TRSA) 
 • ที่ปรึกษา คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน
 • ผู้บริหารหลักสูตร Street Food กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2563 - ปัจจุบัน) 
 • คณะทำงานด้านการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism)/CT Brain Bank องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. 
 • ที่ปรึกษาหลักสูตร Smart Exporter กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 • อาจารย์พิเศษ และวิทยากร สถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน
 • ที่ปรึกษาโครงการการจัดแผนดิจิทัลองค์กรของ TK Park ในนาม บริษัท Time Digital 
 • ที่ปรึกษาแบรนด์ในโครงการ Modern Exporter ธนาคารเพื่อการส่งออกและการนำเข้า (EXIM Bank) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม (2564)
 • ที่ปรึกษาแบรนด์ในโครงการ Tourism Game Changers โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) 
 • ที่ปรึกษา บริษัท จี พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • ที่ปรึกษา โรงแรม Makdives Beach Resort จันทบุรี
 • ที่ปรึกษา บริษัท NKT Team (ทีมกีฬาอีสปอร์ต CS:GO) 

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

 • 2562-2563 : ที่ปรึกษา ประจำคณะอนุกรรมาธิการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน สภาผู้แทนราษฎร 
 • กรรมการรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (รางวัลกินรี) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ครั้งที่ 12-13 
 • 2559-2561 : ที่ปรึกษา บริษัทเกรียงไกรสตีลเซ็นเตอร์
 • 2559-2562 : หัวหน้าคณะผู้ประเมินการบริการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อรองรับมาตรฐาน ASQ (Airport Service Quality)
 • 2559 : ที่ปรึกษาด้านการตลาด องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง ประเทศไทย (อสค.) (นมไทย-เดนมาร์ค) ในนามนิตยสาร BrandAge
 • 2556 – 2558 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท สมาร์ทโมชั่นไทยแลนด์ จำกัด (ผู้ให้บริการระบบชำระเงิน PhoneCash และผู้จำหน่ายสินค้าในนาม SmartMall)
 • 2552 – 2556 : ผู้จัดการศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ (BRCC) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • 2548 – 2556 : อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • 2547 – 2548 : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Wireless Business บริษัท Pop Network (Central Group)
 • 2547 : ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ บริษัท Pop Network (Central Group)
 • 2543 – 2546 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด สถาบัน CAC และอาจารย์ประจำวิชาคณิตศาสตร์
 • 2540 -2543 : อาจารย์พิเศษวิชาคณิตศาสตร์ สถาบัน British-American และสถาบัน IEQ
 • 2534 – 2543 : เปิดกวดวิชา รูปแบบ Mini Class

การศึกษา

 • ปริญญาเอก : Ph.D. (Design Arts), International Program, Silpakorn University (Service Design Concentration) (2564)
 • ปริญญาโท : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2546)
 • ปริญญาตรี : ศบ. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2544)
 • หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่ AEC ผู้บริหารภาครัฐและเอกชน ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • 2556 : เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บภ.)

ผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

 • Amtiengtrong Narathip (2018), Creative Tourism Development through Service Design (นำเสนอผลงานวิจัย ณ กรุงเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย)
 • Amtiengtrong Narathip (2016), Creative Tourism Development through Service Design (นำเสนอผลงานวิจัย ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • Amtiengtrong Narathip (2012). “Consumption Behaviors of Herbal Products for Consumers in Bangkok Metropolitan Area”, Macrotheme Conference (BSS), Paris, France. (นำเสนอผลงานวิจัยตลาด ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส)
 • Amtiengtrong Narathip (2011), “The Acceptance and Attitudes of Working-Age Consumer in Bangkok Metropolitan Area Towards Hybrid Cars”, Bu Academic Review.
 • Amtiengtrong, Narathip and Charoonpongsakdi, Reuangrong (2010), “Youth’s Perception of Animation Content and theirViewing Decision”, Bu Academic Review.
 • Amtiengtrong Narathip (2010), “Marketing Factors Influencing the Choices of Delivered Foods Service of Working Consumers Living in Bangkok”, The 1st BU Research Conference.
 • Charoonpongsakdi, Reuangrong and Amtiengtrong, Narathip (2010) “The Part to Excellence in Art of Contemporary Artists : A Study of Animation Design,” The 1st BU Research Conference.
 • Amtiengtrong Narathip (2011), “SMS marketing: A popular communication tool of today”, The Executive Journal.
 • Amtiengtrong Narathip (2011), “How to write a good marketing plan”, The Executive Journal.
 • Amtiengtrong, Narathip and Thanpermpoon, Yiamroong (2010), "BlackBerry as a marketing communication tool," The Executive Journal.
 • Amtiengtrong, Narathip and Saesuntea, Anuwat (2010), "Access to modern target group with "Direct Marketing," The Executive Journal.
 • Amtiengtrong, Narathip (2009), "Sustainable Marketing.," The Executive Journal.
 • Amtiengtrong, Narathip (2008), "Brand Maintenance.," The Executive Journal.

ประสบการณ์ด้านการบริหารหลักสูตร

 • ผู้พัฒนาหลักสูตร Soft Power Tourism สำหรับผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2566) 
 • ผู้พัฒนาหลักสูตร OKRs in Action ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศ กลุ่ม Talent การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2566)
 • ผู้พัฒนาหลักสูตร การทำแผนปฏิบัติการ กรมพลศึกษา (2566)
 • ผู้พัฒนาหลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2566) 
 • ผู้บริหารหลักสูตร DIPROM Food for the Future กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2565)
 • ผู้บริหารหลักสูตร DIP Street Food for the Future กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2564)  
 • ผู้บริหารหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Street Food กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2563-ปัจจุบัน)
 • ผู้บริหารและที่ปรึกษาหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับสูง (นยส.) ระดับกลาง (นยก.) และระดับต้น (นยต.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2562, 2563)
 • ที่ปรึกษาหลักสูตร Smart Exporter กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (2563)
 • ผู้อำนวยการหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ด้าน Business Mindset” กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • ผู้อำนวยการหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพในการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ” ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ระดับชำนาญการพิเศษ และชำนาญการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • ผู้อำนวยการหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มนวัตกรรมทั่วประเทศ” กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 • ผู้อำนวยการหลักสูตร “การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าไทยสู่อาเซียน” การสัมมนาผู้บริหารระดับสูง ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 • ผู้อำนวยการหลักสูตร “การบริหารจัดการสมัยใหม่” การสัมมนาผู้บริหารระดับกลาง ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 • หัวหน้าคณะที่ปรึกษา “โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP รุ่นเยาว์ (Young OTOP) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 • หัวหน้าคณะที่ปรึกษา โครงการ “การเขียนแผนการตลาดแบบเร่งรัดและเห็นผล” ของ บริษัท ท่าอากาศไทย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้บริหารหลักสูตรร่วม โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในส่วนของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสมาคมเครือข่ายวิศวบริการ (2557)
 • ผู้อำนวยการหลักสูตร “นวัตกรรมสร้างคุณค่า พัฒนาการท่องเที่ยวไทย” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ร่วมกับ อ.โอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ)
 • ผู้บริหารหลักสูตร NEC (หลักสูตรเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่) โดยความร่วมมือของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ผู้บริหารหลักสูตรบ่มเพาะความรู้ด้านธุรกิจสร้างสรรค์ให้แก่สถาบันการเงินและผู้ประกอบการ จัดโดยสำนักงานบริหารและจัดการองค์ความรู้(OKMD)
 • ผู้บริหารหลักสูตร TK แจ้งเกิดเยาวชนด้านการตลาด จัดโดย TK Park

ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม

 • องค์กร / หน่วยงาน / แบรนด์ ที่ ดร.นราธิป ได้ร่วมพัฒนาหลักสูตร, Workshop และบรรยาย ทั้งในระดับผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ โดยเป็นวิทยากรการตลาด วิทยากรการขาย วิทยากรด้านการบริการ การสร้างแบรนด์ การคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม ความเป็นผู้นำ Digital Mindset การคิดเชิงตรรกะ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาผู้ประกอบการ ฯลฯ 


  -   สำนักพระราชวัง

  -   พระตำหนักจักรีบงกช

  -   โครงการ “พอแล้วดี The Creator”

  -   บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไทยแลนด์ จำกัด

  -   บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG)

  -   บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT Group)

  -   บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)

  -   บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

  -   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

  -   ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

  -   ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

  -   ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
  -   ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่

  -   ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

  -   บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

  -   บริษัท อิตัล ไทย จำกัด (มหาชน)

  -   PANASONIC

  -   บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 

  -   บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน)

  -   บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซั่ม จำกัด (มหาชน)

  -   บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

  -   บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT Telecom)

  -   บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน)

  -   บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (VST ECS)

  -   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

  -   บริษัท บางกอก กล๊าส จำกัด (มหาชน)

  -   บริษัท โอเชียน กลาส จำกัด (มหาชน)

  -   Central Retail Corporation

  -   เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป (CMG)

  -   กลุ่มโรงแรมเซ็นทารา

  -   กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ (Premier Group)

  -   บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  

  -   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  -   สถาบันจอห์น โรเบิร์ต พาวเวอร์

  -   บริษัท ซีพีแรม จำกัด

  -   บริษัท Merck (Thailand) Co.,Ltd

  -   บริษัท มิชลิน

  -   ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

  -   ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

  -   ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

  -   ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

  -   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

  -   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

  -   ธนาคารอาคารสงเคราะห์

  -   ธนาคารออมสิน

  -   ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development  Bank)

  -   Chaixi Corporation (ชายสี่ คอร์ปอเรชั่น) 

  -   บริษัท อยุธยาแคปปิตอล ออโตลีส (กรุงศรีออโต้)

  -   บริษัท ไทยยูเนียนโฟรเซ่นโปรดักส์จำกัด (มหาชน)

  -   บริษัท AEON ธนสินทรัพย์ (มหาชน)

  -   บริษัท คิงพาวเวอร์ จำกัด

  -   เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

  -   บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

  -   บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

  -   บริษัท ธนาพัฒน์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

  -   บริษัท เอ็น.ซี กรุ๊ป จำกัด (บ้านฟ้าปิยรมย์)

  -   WaterNet จำกัด (มหาชน)

  -   Fujitsu (Thailand)

  -   บริษัท Epson (Thailand)

  -   บริษัท กรีนวิง จำกัด

  -   บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด  

  -   บริดจสโตน

  -   บริษัท ไทย โอซูก้า

  -   โรงพยาบาลศิครินทร์

  -   โรงพยาบาลธนบุรี

  -   โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา

  -   โรงพยาบาลซานเปาโล หัวหิน

  -   บริษัท แพนราชเทวี คลินิก จำกัด (มหาชน)

  -   บริษัท Scania

  -   บริษัท TTK Asia Transport (Thailand) จำกัด

  -   บริษัท Konica Minolta

  -   บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด

  -   บริษัท โฮย่า เลนซ์ จำกัด

  -   บริษัท Geodis Wilson

  -   บริษัท B/S/H (BOSCH / Siemens)

  -   สยามไดกิ้น เซลล์ จำกัด

  -   บริษัท ยันมาร์ (ประเทศไทย) จำกัด

  -   โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

  -   บริษัท Castrol (ประเทศไทย) จำกัด

  -   Honda Access จำกัด

  -   AP Honda จำกัด

  -   บริษัท เกรียงไกรสตีล เซ็นเตอร์ จำกัด 

  -   บุญศิริ โฟรเซ่นส์ จำกัด

  -   บริษัท ไทยอินโด

  -   TCC Technology ในเครือ ThaiBev

  -   บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

  -   บริษัท Pigeon Corporation จำกัด (พีเจ้น)

  -   ส.ขอนแก่น

  -   The Practical Solution

  -   PATRA Porcelain

  -   โรงแรมศรีสวัสดิ์ รีสอร์ท  

  -   ศูนย์การค้ามาบุญครอง

  -   ศูนย์การค้า Paradise Park

  -   บริษัท จี พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

  -   โรงแรม Maldives Beach Resort Chanthaburi 


  องค์กรภาครัฐ 


  -   สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

  -   สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

  -   กรมพลศึกษา

  -   การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

  -   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

  -   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

  -   สำนักบริการวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  -   ศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  -   กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

  -   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

  -   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

  -   กระทรวงอุตสาหกรรม

  -   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

  -   กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  -   หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  -   หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส.)  กระทรวงยุติธรรม

  -   หลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลง (นปร.) สำนักงาน กพร.

  -   กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

  -   กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

  -   กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

  -   กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

  -   กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

  -   กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

  -   กรุงเทพมหานคร

  -   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

  -   สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

  -   สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  -   สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

  -   การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

  -   กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  -   กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  -   กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

  -   กระทรวงการต่างประเทศ

  -   สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

  -   กระทรวงสาธารณสุข

  -   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  -   กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

  -   สศร. กระทรวงวัฒนธรรม

  -   สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

  -   สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB)

  -   สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ

  -   อุทยานการเรียนรู้ TK Park

  -   สำนักงานบริหารและจัดการองค์ความรู้ (OKMD)

  -   สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)


  องค์กรส่วนภูมิภาค


  - ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (จังหวัดเชียงใหม่)

  - ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

  - ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

  - ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (จังหวัดชัยภูมิ)

  - ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (จังหวัดนครราชสีมา)

  - ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (จังหวัดบุรีรัมย์)

  - ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (จังหวัดสุรินทร์)

  - ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (จังหวัดยโสธร) 

  - ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (จังหวัดอำนาจเจริญ) 

  - ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (จังหวัดอุบลราชธานี) 

  - ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

  - ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

  - ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

  - ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (จังหวัดภูเก็ต)

  - ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (จังหวัดตรัง)

  - ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

  - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย กระทรวงอุตสาหกรรม

  - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย กระทรวงอุตสาหกรรม

  - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระทรวงอุตสาหกรรม

  - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง กระทรวงอุตสาหกรรม

  - สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงพาณิชย์ 

  - สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย กระทรวงพาณิชย์ 

  - สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี กระทรวงพาณิชย์ 

  - สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี กระทรวงพาณิชย์ 

  - สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสระบุรี กรมการพัฒนาชุมชน

  - สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดตาก กรมการพัฒนาชุมชน

  - สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมการพัฒนาชุมชน

  - สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ กรมการพัฒนาชุมชน

  - สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครปฐม กรมการพัฒนาชุมชน

  - สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร กรมการพัฒนาชุมชน

  - สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดชุมพร กรมการพัฒนาชุมชน

  - สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดลำพูน กรมการพัฒนาชุมชน

  - สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพะเยา กรมการพัฒนาชุมชน

  - สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน กรมการพัฒนาชุมชน

  - สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี กรมการพัฒนาชุมชน

  - สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ กรมการพัฒนาชุมชน

  - สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์ กรมการพัฒนาชุมชน

  - สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี กรมการพัฒนาชุมชน

  - สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนนทบุรี กรมการพัฒนาชุมชน

  - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจันทบุรี

  - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด

  - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง

  - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่

  - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกระบี่

  - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุย (เกาะเต่า เกาะพงัน)

  - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน

ประสบการณ์ด้านการเป็นอาจารย์พิเศษ / วิทยากรพิเศษในสถาบันการศึกษา

ส่วนหนึ่งของการเป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากร ในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี
ปริญญาเอก
 • หลักสูตรปริญญาเอก (Ph.D. in Design Arts, International Program) Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University. – Topic : Dissertation Topic Creation and Development (Lecturer : Assistant Prof. Dr.Veerawat Sirivesmas and Assoc.Prof.Sone Simatrang)
 • หลักสูตรปริญญาเอก (Ph.D. ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และงาน Event) คณะวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร – Topic : Advanced Marketing Strategy for Hotel and Tourism Business (Lecturer : ดร.บุษริน วงศ์วิวัฒนา)
 • หลักสูตรปริญญาเอก (Ph.D. Management) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร - Topic : Adaptive Marketing 
 • หลักสูตรปริญญาเอก สาขาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - Topic : Current Issues in Management and Marketing for Social Business 

ปริญญาโท
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร MBA (การตลาด) (วิทยากร หัวข้อ Channel Development and B2B Marketing) (Lecturer : รศ.นพรัตน์ ณ สงขลา)
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร MSCG (วิทยากร หัวข้อ Channel Development) (Lecturer : รศ.นพรัตน์ ณ สงขลา)
 • หลักสูตร CUTIP (Technopreneurship and Innnovation Management Program) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – หัวข้อ Competitor Analysis (Lecturer : รศ.นพรัตน์ ณ สงขลา)
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ IBMP) – หัวข้อ Channel Development and B2B Marketing (Lecturer : ผศ.ดร.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี)
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – หลักสูตรปริญญาโทสาขาการพัฒนาชุมชน – หัวข้อ การพัฒนาชุมชน (Lecturer : ดร.กาญจนา รอดแก้ว)
 • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (มศว) - (วิทยากรหัวข้อ Social Marketing) (Lecturer : ผศ.ดร.มยุรี ศรีกุลวงศ์ และ ดร.อรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ)
 • กรรมการหลักสูตรและอาจารย์พิเศษปริญญาโทสาขานวัตกรรมการออกแบบ การจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • หลักสูตรปริญญาโท ด้านธุรกิจดนตรีและบันเทิง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Lecturer : ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์)
 • หลักสูตรปริญญาโท ด้านธุรกิจดนตรีและบันเทิง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Lecturer : ผศ.ดร.ตรีทิพ บุญแย้ม)
 • หลักสูตรปริญญาโท MBA-Executive มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์กรุงเทพ (วิทยากรหัวข้อ Modern Branding)
 • หลักสูตรปริญญาโท MBA SME บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Lecturer : รศ.ศศนันท์ วิวัฒนชาต)
 • อาจารย์พิเศษวิชา Seminar in IMC และ IMC Strategy คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์

ปริญญาตรี
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - (วิทยากร หัวข้อ Channel Development and B2B Marketing) (Lecturer : รศ.นพรัตน์ ณ สงขลา)
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - (วิทยากร หัวข้อ Digital Marketing Strategies and Measurement)
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หัวข้อ Channel Development and B2B Marketing (Lecturer : ผศ.ดร.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี)
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หัวข้อ B2B Marketing and Case Studies
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – หัวข้อ การพัฒนานวัตกรรมชุมชน (Lecturer : ดร.กาญจนา รอดแก้ว)
 • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - หัวข้อด้านการสื่อสารการตลาด และการประชาสัมพันธ์) และการใช้บัณฑิตของสาขา  
 • คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - หัวข้อ Strategic Management for Marketing Ideation   
 • คณะ ICT สาขา CRM มหาวิทยาลัยศิลปากร / อาจารย์พิเศษวิชา Project Feasibilily
 • คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / อาจารย์พิเศษวิชา Entertainment Marketing
 • คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / อาจารย์พิเศษวิชา Music for Tourism Business
 • คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / อาจารย์พิเศษวิชา Creative Business and Production II
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน -- หัวข้อ Bakery Marketing (Lecturer : ผศ.ดร.กฤษกมล ณ จอม)
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน /อาจารย์พิเศษ วิชา Marketing Research
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน /อาจารย์พิเศษ วิชา Promotion Management
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน /อาจารย์พิเศษ วิชา Marketing Management for Tourism and MICE
 • คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / อาจารย์พิเศษวิชา Entrepreneurship in Tourism Industry and MICE
 • คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / อาจารย์พิเศษ วิชา Stakeholder Insight Analysis (ภาควิชาการสื่อสารแบรนด์)
 • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / อาจารย์พิเศษวิชา International Business Management
 • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / อาจารย์พิเศษวิชา International Economics and Trade Policies
 • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / อาจารย์พิเศษ วิชา Marketing Research (หลักสูตรนานาชาติ)
 • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / อาจารย์พิเศษ วิชา Promotion Management

ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า

 • อาจารย์พิเศษ โรงเรียนจิตรลดา (วิชา Small Business Management) พ.ศ. 2559
 • วิทยากรพิเศษ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย (หัวข้อ การนำเสนอโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ) พ.ศ. 2562 

และเป็นวิทยากรด้านการตลาด การขาย การบริการ การท่องเที่ยว ให้กับท่านคณาจารย์ นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, มหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นต้น

ประสบการณ์ด้านการวิจัย / ที่ปรึกษาธุรกิจ / หัวหน้าคณะทำงาน / กรรมการตัดสิน

 • หัวหน้าทีมวิจัย Customer Insight ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดขอนแก่น
 • หัวหน้าทีมวิจัย โครงการ “ศึกษาพฤติกรรมตลาดสีทาบ้าน” บริษัท Merck
 • หัวหน้าทีม Mystery Shopper ด้านการบริการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และรักษาความปลอดภัย ศูนย์การค้า Paradise Park (2556) 
 • หัวหน้าทีมการสำรวจพฤติกรรมการบริโภค ให้กับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (2554 – ปัจจุบัน)
 • ทัศนคติและความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อสินค้ากลุ่มสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)
 • การพัฒนาความเป็นเลิศของงานแอนิเมชั่น ให้แก่กระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงการทำ Lifestyle Research ในกลุ่มเยาวชนให้แก่กระทรวงวัฒนธรรม
 • วิจัย Lifestyle Research ของกลุ่มลูกค้า ให้แก่ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด
 • วิจัยด้าน Consumer Behavior ในการบริโภคโดยจำแนก Segment ตามสาขาของร้าน ให้แก่ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด
 • วิจัยด้าน Consumer Behavior ในการบริโภคอาหาร Delivery โดยจำแนก Segment บ้าน และ คอนโด ให้แก่บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด
 • วิจัยด้านกลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจสมุนไพร (ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ)
 • แนวทางการบริหารจัดการโครงการหอศิลป์ร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม (ประยุกต์จากแนวคิด Museum Marketing) (ได้รับทุนจากกระทรวงวัฒนธรรม)
 • วิจัยแนวทางการพัฒนาร้านค้าปลีกชุมชน ให้แก่กรุงเทพมหานคร (วิจัยร่วม-Qualitative)
 • วิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้ออาหาร ให้แก่บริษัท ซีพี ออลล์ (วิจัยร่วม – Qualitative)
 • วิจัยพฤติกรรมและความสนใจในการซื้อแฟรนไชส์ 7-11 ให้กับซีพี เซเว่นอิเลฟเว่น
 • วิจัยความสนใจในการลงทุนเพิ่มในแฟรนไชส์ 7-11 ให้กับซีพี เซเว่นอิเลฟเว่น
 • วิจัยปัจจัยในการลงทุนในแฟรนไชส์ 7-11 ให้กับซีพี เซเว่นอิเลฟเว่น
 • วิจัยพฤติกรรม และความสนใจในการซื้อแฟรนไชส์ร้านกาแฟของกลุ่มธุรกิจกาแฟ ให้กับ บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย
 • วิจัยพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภค ที่มีต่อการบริโภคกาแฟโบราณ ให้กับ บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย (Qualitative และ Quantitative)
 • หัวหน้าคณะผู้ประเมินมาตรฐานการบริการสู่มาตรฐาน Airport Service Quality (ASQ) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (2559 - 2562)
 • หัวหน้าคณะทำงานในส่วนวิชาการ โครงการ Village Tourism 4.0 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • หัวหน้าคณะทำงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เชิงสร้างสรรค์ทั่วประเทศ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาไทย (2559)
 • กรรมการประกวด TAT Innovation Award ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2559-ปัจจุบัน) 
 • หัวหน้าคณะทำงานด้านวิชาการ ในส่วนอุตสาหกรรม 12 Cluster ที่มีศักยภาพต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ในโครงการ "อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน" กระทรวงพาณิชย์ (2556)
 • หัวหน้าคณะทำงานหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 • หัวหน้าคณะที่ปรึกษา โครงการ Product Marketing ของ บมจ. ท่าอากาศยานไทย จำกัด
 • คณะทำงานด้านการประเมินคุณภาพการบริการของฝ่ายส่งเสริมการตลาด และลูกค้า สัมพันธ์ และฝ่ายรักษาความปลอดภัย ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค จ่ากัด ในนาม บริษัท แบงคอก เทรนนิ่ง อินเตอร์เนชั่นนัล (2556–2557)
 •  หัวหน้าคณะท่างานด้านวางแผนและวิจัยการตลาด เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ 5 ชนิด และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ให้กับโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับบริษัท MaxImage
 • ที่ปรึกษาและกรรมการตัดสินแผนธุรกิจ "น้องสุขใจ" ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการตลาด สถาบันศรีวัฒนาบริหารธุรกิจนานาชาติ (2549)
 • กรรมการตัดสินแผนการสื่อสารการตลาด โครงการ TK แจ้งเกิดเยาวชนด้านการตลาด (2555)
 • กรรมการตัดสินแผนกิจกรรมการตลาด โครงการ Scoopy =I Marketing Plan Contest (2554–2556)
 • กรรมการตัดสินแผนการตลาด โครงการ Make a mix ของ บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จ่ากัด (มหาชน) (2552)
 • กรรมการตัดสิน Hajuku Contest ของ บริษัท แพร์รี่ มาร์เก็ตติ้ง จ่ากัด (2552) 
 • กรรมการตัดสินแผนการตลาด โครงการ BUBUS Marketing Plan Contest (2548 – 2549) 
 • หัวหน้าคณะวิทยากรฝึกอบรมและผู้ออกแบบ/ผู้ดำเนินการจัดหลักสูตร AMP (Advanced Management Program) MOTS สำหรับผู้บริหารระดับสูง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้กับสำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 • หัวหน้าคณะวิทยากรฝึกอบรมและผู้พัฒนา/ผู้ดำเนินการจัดหลักสูตร นยส. (นักยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวระดับสูง) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้กับสำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 • วิทยากรฝึกอบรมโครงการนักบริหารมหานครระดับสูง (บนส.) กรุงเทพมหานคร
 • วิทยากรฝึกอบรมโครงการนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยสธ.) กระทรวงยุติธรรม
 • วิทยากรฝึกอบรมโครงการนักบริหารระดับสูง กระทรวงแรงงาน (นบส.รง) 
 • วิทยากรหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • วิทยากรด้านการพัฒนาผู้ประกอบการให้กับเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ทายาทกิจการ ให้กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • วิทยากรด้านการพัฒนาผู้ประกอบการให้กับเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ทายาทกิจการให้กับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์ฯ ภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี, ศูนย์ฯ ภาคที่ 6 จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครราชสีมา, ศูนย์ฯ ภาคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร, ศูนย์ฯ ภาคที่ 8 จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดชลบุรี, ศูนย์ฯ ภาคที่ 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดภูเก็ต จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดปัตตานี 
 • วิทยากรด้านการพัฒนาผู้ประกอบการให้กับเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ทายาทกิจการ ด้าน BCG ให้กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดของแก่น และ 9 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • วิทยากรด้านการพัฒนาผู้ประกอบการให้กับเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ทายาทกิจการ ด้าน BCG ให้กับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 • วิทยากรด้านการพัฒนาผู้ประกอบการให้กับเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ทายาทกิจการ ให้กับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 • วิทยากรด้านการพัฒนาผู้ประกอบการให้กับเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ทายาทกิจการ ให้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 • วิทยากรด้านการพัฒนาผู้ประกอบการให้กับเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ทายาทกิจการ ให้กับกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์
 • วิทยากรด้านการพัฒนาผู้ประกอบการให้กับเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ทายาทกิจการ ร้านผู้แทนจำหน่ายขนาดใหญ่ ให้กับ SCG
 • วิทยากรด้านการพัฒนาผู้ประกอบการให้กับเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ทายาทกิจการ ร้านผู้แทนจำหน่ายกลุ่มร้านค้าส่ง ให้กับ SCG
 • วิทยากรด้านการพัฒนาผู้ประกอบการให้กับเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ทายาทกิจการ ร้านผู้แทนจำหน่ายกลุ่มร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง ให้กับ SCG
 • วิทยากรด้านการพัฒนาผู้ประกอบการให้กับเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ทายาทกิจการ กลุ่มเครื่องประดับ อัญมณี สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (GIT) 
 • วิทยากรด้านการพัฒนาผู้ประกอบการให้กับเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ทายาทกิจการ กลุ่มธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA)
 • วิทยากรด้านการพัฒนาผู้ประกอบการให้กับเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA)
 • วิทยากรด้านการพัฒนาผู้ประกอบการให้กับเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร สมาคมร้านอหารไทยและสตรีทฟู้ด (TRSA) 
 • วิทยากรด้านการพัฒนาผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในจังหวัดต่าง ๆ 
 • วิทยากรด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนในจังหวัดต่าง ๆ 

Our People

Dr.Narathip Amtiengtrong

(ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง)

Executive Director, Habi32Co.,Ltd
Tel. 081-911-1924
email : aj.narathip@gmail.com

Miss Kannita Pradolchob

(นางสาวกรรณิฐา ประดลชอบ)

Managing Director, HABI32 Co.,Ltd
Tel. 062-626-6242
email : nilucky.p@gmail.com

Ajarn Sirawich Supradit

(อ.ศิรวิชญ์ สุประดิษฐ์)

Project Director - Special Project
and Part-time Trainer

narathip

Ajarn Ruttawich Chaisiripanich

(อ.รัฐวิชญ์ ชัยศิริพานิช)

Project Manager - Special Project, tourism and academic project
and Part-time Trainer

Miss Sriwipa Senkhum

(นางสาวศรีวิภา เสนคุ้ม)

Project Manager and Dr.Narathip's PA

Mr. Wisarut Jeerasomboonying

(นายวิศรุต จีระสมบูรณ์ยิ่ง)

Project Creator

narathip

Miss Chetsuphar Manoch

(นางสาวเจษสุภา มาโนช)

Project Creator

Professional and Distinguished Instructors

ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง
NARATHIP AMTIENGTRONG, PH.D.

วิทยากร/ที่ปรึกษา การฝึกอบรม ด้านการตลาด การวางกลยุทธ์ การทำยุทธศาสตร์ การสร้างภาวะผู้นำ การพัฒนาความคิดแบบ Growth Mindset การสร้าง Creative Thinking การสร้างแบรนด์ การสร้างคุณค่า การพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาผู้ประกอบการ การพัฒนาชุมชนและการท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาด้านการขายและการบริการให้กับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน

ข้อมูลเพิ่มเติม...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติธร ภูริภักดี
ASST. PROF. SANTIDHON POORIPAKDEE, PH.D.

วิทยากรการอบรมสัมมนา วิทยากรกระบวนการ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ที่ปรึกษาด้านการประกอบการและการจัดการธุรกิจ การขายและการตลาด การสร้างแบรนด์ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การท่องเที่ยว โรงแรมและอีเวนต์ การบริการ การพัฒนาสินค้าและนวัตกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์

ข้อมูลเพิ่มเติม...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ
ASST. PROF. PIMPAPORN BOONPRASERT, PH.D.

วิทยากรด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร การสื่อสารเพื่อบริหารความสัมพันธ์ การพูดเพื่ออาชีพการประชาสัมพันธ์ พิธีกร ผู้ประกาศ การพูดในที่ชุมชน วาทะศิลป์สำหรับผู้นำ วาทการบำบัด การพูดจูงใจ การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม เทคนิคการสรุปความ การเขียนหนังสือสือราชการ การเขียนเพื่อการติดต่อสื่อสาร

ข้อมูลเพิ่มเติม...
ดร.ศิรวิชญ์ สุประดิษฐ์
SIRAWISH SUPRADITH, PH.D.

วิทยากรด้านการตลาด กลยุทธ์ การสร้างแบรนด์ การบริหารยุทธศาสตร์ การพัฒนาผู้ประกอบการ ธุรกิจ การท่องเที่ยวและโรงแรม การพัฒนาด้านการขายและการบริการ

ข้อมูลเพิ่มเติม...
อาจารย์ปริญญา ชุมรุม
PARINYA CHUMRUM

วิทยากร/ที่ปรึกษา การนำเสนอผลงานธุรกิจ การออกแบบ Content การออกแบบ Slide Presentation การเล่าเรื่อง การเป็นวิทยากรมืออาชีพ การสร้างแบรนด์

ข้อมูลเพิ่มเติม...
อาจารย์ตรีทิพย์ พิมพ์ศิริ
TREETIP PIMSIRI

วิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ ด้านกิจกรรมนันทนาการ Walk rally / Team Building การสร้างทีม การพัฒนา Soft Skills การพัฒนาความสัมพันธ์ในองค์กร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างพลัง การสื่อสารประสานงาน จิตวิทยาการบริการที่เป็นเลิศ การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม...
อาจารย์รัฐวิชญ์ ชัยศิริพาณิช
RUTTAWICH CHAISIRIPANICH

วิทยากรด้านการออกแบบและพัฒนาการท่องเที่ยว นวัตกรรมการขาย การบริการ การสร้างคุณค่า การตลาด การวางกลยุทธ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสาร การนำเสนอ การสร้างภาวะผู้นำ การพัฒนาการคิดแบบ Growth Mindset การพัฒนาประสิทธิภาพและบูรณาการการทำงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา นาคปฐม
ASST. PROF. PARINYA NAKPATHOM, PH.D.

วิทยากรด้านอุตสาหกรรมไมซ์ กลยุทธ์ทางการท่องเที่ยว การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน การวางแผนการท่องเที่ยว พฤติกรรมนักท่องเที่ยว การจัดการที่พัก/โฮมสเตย์ หลักการมัคคุเทศก์

ข้อมูลเพิ่มเติม...
อาจารย์ทศพล ทรวงแสวง
THODSAPON SUANGSAWANG

วิทยากรด้านการค้าต่างประเทศ ธุรกิจต่างประเทศ ด้านการส่งออก (ตลาดจีน) การพัฒนาธุรกิจ และการสร้างธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติม...

ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง วิทยากร ที่ปรึกษาด้านการตลาด การบริการ การท่องเที่ยว การขาย การพัฒนาธุรกิจ องค์กรภาครัฐ เอกชน หลักสูตรอบรมสัมมนา อบรมสัมมนาภายในบริษัท หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรสัมมนา การบริหารจัดการ ทักษะการขายและการตลาด

ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง,วิทยากร, ที่ปรึกษา, การตลาด, การบริการ, นราธิป อ่ำเที่ยงตรง,การท่องเที่ยว, การขาย, ฝึกอบรม, หลักสูตรสัมมนา, การพัฒนาธุรกิจ องค์กรภาครัฐและเอกชน

ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง วิทยากร ที่ปรึกษาด้านการตลาด การบริการ การท่องเที่ยว การขาย การพัฒนาธุรกิจ องค์กรภาครัฐ เอกชน หลักสูตรอบรมสัมมนา อบรมสัมมนาภายในบริษัท หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรสัมมนา การบริหารจัดการ ทักษะการขายและการตลาด