MENU

NEWS & EVENTS

SHARE :

สำนักกิจการพิเศษ ม.สวนดุสิต ประชุมคณะทำงานด้านพัฒนาธุรกิจ และการตลาด

narathipnarathip

ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านพัฒนาธุรกิจ และการตลาด ในฐานะกรรมการบริหาร สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อติดตามแผนการพัฒนาธุรกิจและแผนการตลาดในโครงการในกำกับของสำนักกิจการพิเศษ  ได้แก่ โรงแรมสวนดุสิตเพลส ครัวสวนดุสิต Fitness, Gym & Spa และสำนักงานอำนวยการ โดยมีผู้บริหาร ผู้จัดการโครงการในสำนักกิจการพิเศษ เข้าร่วมประชุม โดยมี ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษกล่าวต้อนรับ รวมถึงได้เชิญกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารบริษัทเบเนดิกซ์ จำกัด ผู้ผลิต Plant-based Cheese รายแรกๆ ของประเทศไทย เข้าร่วมประชุม เพื่อการทำ Business Matching และเป็น Business Partner กับสำนักกิจการพิเศษด้วย

narathipnarathipnarathip

narathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathipnarathip

narathip

สำนักกิจการพิเศษ ม.สวนดุสิต ประชุมคณะทำงานด้านพัฒนาธุรกิจ และการตลาด

ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, สำนักกิจการพิเศษ, การพัฒนาธุรกิจ, การตลาด

ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านพัฒนาธุรกิจ และการตลาด ในฐานะกรรมการบริหาร สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อติดตามแผนการพัฒนาธุรกิจและแผนการตลาดในโครงการในกำกับของสำนักกิจการพิเศษ ได้แก่ โรงแรมสวนดุสิตเพลส ครัวสวนดุสิต Fitness, Gym & Spa และสำนักงานอำนวยการ โดยมีผู้บริหาร ผู้จัดการโครงการในสำนักกิจการพิเศษ เข้าร่วมประชุม