MENU

NEWS & EVENTS

SHARE :

กิจกรรม "สร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไทย ด้วยการตลาดสมัยใหม่ที่ยั่งยืน"อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง ในฐานะที่ปรึกษา และวิทยากรการตลาด ได้รับความไว้วางใจจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้เป็นหัวหน้าคณะทำงานในการจัดกิจกรรม "สร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไทย ด้วยการตลาดสมัยใหม่ที่ยั่งยืน" โดยฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Narathip - H1

Narathip - H2

Narathip - H3

Narathip - H4