MENU

NEWS & EVENTS

SHARE :

กิจกรรม "สร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไทย ด้วยการตลาดสมัยใหม่ที่ยั่งยืน"อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง ในฐานะที่ปรึกษา และวิทยากรการตลาด ได้รับความไว้วางใจจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้เป็นหัวหน้าคณะทำงานในการจัดกิจกรรม "สร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไทย ด้วยการตลาดสมัยใหม่ที่ยั่งยืน" โดยฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กิจกรรม "สร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไทย ด้วยการตลาดสมัยใหม่ที่ยั่งยืน"

ฝึกอบรม Training Workshop

ผลงานการบรรยาย การฝึกอบรม รวมถึงได้รับความไว้วางใจเข้าร่วมพัฒนาบุคลากรตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้น